My BSc project about compulsive buying

shopping

Jakiś czas temu szukałam partycypantów i zbierałam dane do mojego projektu licencjackiego:

Self-esteem and Materialistic Value Orientation as Predictors of Compulsive Buying in British and Polish samples

Poczucie własnej wartości i orientacja wartości materialistycznych jako predyktory kompulsywnego kupowania w próbie brytyjskiej i polskiej

#

You may remember that some time ago I was collecting data for my BSc project:

Self-esteem and Materialistic Value Orientation as Predictors of Compulsive Buying in British and Polish samples

#

Jeszcze raz, wielkie dzięki każdemu kto wziął udział! Wiem, że znaczna część partycypantów była zainteresowana wynikami, więc dzielę się moim odkryciem 😉

Jeśli  jesteście zainteresowani materializmem, poczuciem własnej wartości albo zakupoholizmem to możecie poczytać. Niestety nie ma appendixów!

Żeby otworzyć, wystarczy kliknąć na niebieski link poniżej.

#

Thank you for each and every one of you who took part in it! Now, I’m sharing my work as I know some people were really interested to see the results 😉

If you are interested in materialism, self-esteem or shopping addiction it is an interesting read. Sorry, no appendixes!

click here: Projectpdf

Copyright © 2013 the Author.

Copying, sharing or distributing of this work or any of its parts, in any form,  is not allowed without the written permission from the author.

#

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie tej pracy lub jej części, w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Please follow and like on:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial