Getting organised

organise1

Czyli jak sie zorganizowac?

Ile razy chcieliście znaleźć swój wyciąg z banku z ostatniego miesiąca lub notatki z wykładu z trzeciego tygodnia  i zajęło Wam wieczność żeby przeszukać stosy papierów … sprawdzić każdą szufladę w biurku i każdy centymetr torebki lub plecaka, żeby kilka godzin później znaleźć to czego szukaliście za biurkiem? Nie ma znaczenia, czy są to dokumenty związane z pracą czy ze studiami, organizacja pomoże Wam w byciu bardziej wydajnym i znalezieniem informacji znacznie szybciej. Plus Wasze półki i szuflady będą wyglądać znacznie schludniej 🙂

 

Drugi semestr na uniwersytecie już się rozpoczął, ale nigdy nie jest za późno, aby zacząć organizowanie notatek z wykładów w ładne foldery . Mój system od 3 lat jest taki żeby mieć notatki do każdego przedmiotu / modułu w osobnym folderze , z przewodnikiem do przedmiotu na początku. Wszystko włożone starannie w koszulki na dokumenty (lub poprostu podziurkowane) . Ponadto, wszelkie dodatkowe dokumenty lub artykuły do przeczytania można też poukładać w tych samych folderach, więc trzeba coś sprawdzić , to już wszystko mamy w jednym miejscu. Pamiętajcie żeby porządkować notatki z wykładów lub dokumenty regularnie ( np. co tydzień) .

 

Inną rzeczą, którą robię na początku każdego semestru jest lista wszystkich terminów na jednym arkuszu A4 (najczęściej czerwonym, żeby rzucało się w oczy ;)). Czy jest to egzamin, portfolio czy praca do oddania, wszystko wpisuję na moją listę z datą i informcją ile % mojej oceny poszczególny element jest wart. Jeśli umieścicie taką listę w widocznym miejscu , nigdy nie przegapicie już terminu! Plus taka lista może  podtrzymywać Waszą motywację i pomóc w obliczeniu oceny końcowej.

 

Takich folderów można również używać do przechowywania rachunków za energię, wyciągów bankowych lub ważnych listów . Obiecuję Wam, że porządkując wszystkie papiery teraz, zaoszczędzicie czas później, kiedy trzeba będzie coś znaleźć. Jeśli jesteście bardzo zajęci i macie dużo papierkowej roboty każdego dnia , polecam zestaw półeczek/tacek na dokumenty z napisami ” do zrobienia ” , “Gotowe” lub ” do ułożenia ” . Albo po prostu tacki/półeczki dla każdego z przedmiotów , wtedy można łatwo zobaczyć, który przedmiot jest uporządkowany, a który został nieco zaniedbany i wymaga więcej uwagi . A jakie są Wasze wskazówki na dobre zorganizowanie się w szkole/pracy?

 

*Zastrzeżenie: Uważam się za osobę ceniącą artystyczny nieład, jednak w pracy lub w swoim ‘study roomie’ zawsze lubię mieć wszystko ładnie zorganizowane . To naprawdę pomaga 🙂

How many times you needed to find your bank statement from last month or lecture notes for week 3 and it took you ages to go through piles of papers… you checked every drawer in your desk, every inch of your backpack, just to find it behind the desk few hours later? It doesn’t matter whether it’s work or study related stuff, getting organised will help you in becoming more efficient and finding the info you’re looking for much quicker. Plus your shelves and drawers will look much neater 🙂

 

The second semester at uni has already started, but there is never too late to start organising your lecture notes and readings into nice folders. My system is to have each subject/module in a separate folder, with the module guide at the front and lecture notes put neatly in polly pockets (or just punched). Also, any extra papers or readings can be put in the folders too, so if you need to check something, it’s all there in one place. Remember to sort out the lecture notes regularly (e.g. every week).

organisefolders2

Another thing I do at the beginning of each semester is to write down all the deadlines on one deadline sheet. Whether it’s an exam, portfolio or essay, I put them down along with the due date and the percentage of the overall mark, like that:   If you put your list in a visible place, you will never miss a deadline again! Plus it keeps you motivated and helps you in calculating your overall mark after.

 

Folders, could also be used to store your energy bills, bank statements or important letters. I promise you, putting everything in order now, will save you time later, when you need to find something. If you’re a very busy person and have a lot of paperwork coming in every day, I recommend a set of filing trays, with a ‘to do’, ‘done’ or ‘for filing’ sections. Or just have a tray for each of your modules, then you’ll see which module is up to date and which requires more attention. What are your organising tips?

 

* Disclaimer: I consider myself as a generally messy person, however at work or in my study room I always like to have things nicely organised. It really helps 🙂

Please follow and like on:


2 Comments

  1. Katrina wrote:

    Co studiujesz na OU? Tez tam studiuje 😉

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial